Progressief platform voor Dilbeek

Een progressief platform voor Dilbeek

5 speerpunten voor een progressief beleid in Dilbeek


Beste Dilbekenaar,

Op deze pagina vindt u onze platform met vijf speerpunten voor een progressief beleid in Dilbeek. Speerpunten waar we willen voor strijden, zowel voor als na de verkiezingen. Speerpunten waarvan we overtuigd zijn dat ze Dilbeek beter zullen maken. Want stilstand is geen optie. Dit platform is uiteraard geen volledig programma. Het zijn echter wel de rode draden die door dat programma zullen lopen.

Het doel van dit platform is om een stem te geven aan alle progressieve Dilbekenaren die zich achter een sociaal en ecologisch bestuur willen zetten en daar mee vorm aan willen geven. We doen dan ook een warme oproep aan alle Dilbekenaren die mee achter deze prioriteiten staan om samen met ons mee te denken en campagne te voeren. Alleen samen kunnen we ervoor zorgen dat ook na 2018 sociale en groene thema's op de agenda zullen staan.

Hopelijk tot binnenkort! Indien u na het lezen van de tekst overtuigd bent, mag u dat ons trouwens altijd hier laten weten.  

Met vriendelijke groeten,

 

1.         Burgers bepalen mee het beleid

De tijd dat de burger zich tevreden stelde met het kleuren van een bolletje elke zes jaar, is voorbij. De burgers, verenigingen, bedrijven, … van Dilbeek willen betrokken worden en gelijk hebben ze. Participatie moet de regel zijn en niet de uitzondering.

We kiezen er dan ook voor wijk- en adviesraden consequent om advies en raad te vragen, bij belangrijke projecten via werkgroepen tot een zo breed mogelijk gedragen voorstel te komen en bewoners van een wijk via wijkcontracten mee de investeringen in hun wijk te laten kiezen. Participatie kan ook niet zonder informatie. De gemeente houdt haar burgers permanent op de hoogte van projecten, geplande beslissingen, …

2.         De vrijheid om je veilig te verplaatsen

Of je nu jong, oud, mobiel of wat minder mobiel bent, je moet de vrijheid hebben om je veilig te verplaatsen. Wij willen de Dilbekenaar die vrijheid geven. Ook zonder auto moet je in Dilbeek vlot aan het station, de winkel, de sportclub of het gemeentehuis kunnen geraken.

De voetganger en de fietser plaatsen we daarom centraal in het mobiliteitsbeleid. Het uitbouwen van een goed ontwikkeld fietsnetwerk is hierbij essentieel. Kinderen moeten gewoon veilig naar school kunnen fietsen. Het openbaar domein leggen we zo aan dat ook wie minder goed te been is, een stapje in de wereld kan zetten. We zetten sterk in op meer en beter openbaar vervoer, in samenspraak met De Lijn & de NMBS.

3.         Het klimaat verandert, Dilbeek verandert mee

De eerste gevolgen van de klimaatverandering laten zich overal voelen, ook in onze gemeente. Dilbeek moet dan ook meer dan zijn steen bijdragen aan de wereldwijde strijd tegen de klimaatverandering. De Dilbeekse CO2-uitstoot moet naar omlaag.

Duidelijk kiezen voor energiebesparing en groene energie, zowel door de gemeente als door haar burgers, is een eerste stap. Daarnaast beschermen we de natuur die ons nog rest én breiden we deze uit met extra groengebieden. In elk aspect van het gemeentelijk beleid wordt dit meegenomen. De gemeente kan dit ook niet alleen: via een Klimaatforum zullen we de Dilbekenaren & de Dilbeekse bedrijven betrekken om zo snel mogelijk een klimaatneutrale gemeente te worden.

4.         Elkeen zijn plek, een leven lang

Goed begonnen is half gewonnen, zeker ook voor kinderen. Het moet een prioriteit blijven dat iedere ouder een betaalbare plek in de kinderopvang vindt binnen onze gemeente en dat elk Dilbeeks kind in Dilbeek naar school kan gaan. De gemeente breidt de gemeentelijke kinderopvang uit en neemt initiatieven om de capaciteit van het onderwijs te vergroten.

Dilbeek is nog steeds een dure gemeente om in te wonen, zowel voor zij die hier geboren zijn als voor nieuwkomers. De gemeente maakt daarom van betaalbaar wonen een prioriteit via een actief woonbeleid van in de wieg tot in het graf.

5.         Iedereen mee

Een gemeente is meer dan de grond, een gemeente zijn alle mensen die er wonen, van waar ze ook zijn. Het is het verenigingsleven en de vrijwilligers die zich met hart en ziel inzetten voor cultuur, sport, jeugd, … die de Dilbekenaren verbinden. Zij zijn het cement van dorpen & wijken en wij blijven hen ondersteunen in hun werking.

Met ‘Iedereen mee’ bedoelen we ook echt iedereen, niet enkel zij die het allemaal kunnen betalen. De (kinder)armoede stijgt in Dilbeek, een sterk lokaal sociaal beleid blijft dan ook broodnodig. We gaan als gemeente enkel vooruit als we samen vooruit gaan. De integratie van het OCMW in de gemeente mag dan ook geen besparingsoefening worden.